Tekstgrootte A A Sitemap
Praktijk informatie
Behandel afbeelding 1 Behandel afbeelding 2

Openingstijden

Ma 08.00 - 19.00
Di 08.00 - 19.00
Wo 08.00 - 19.00
Do 08.00 - 19.00
Vr 08.00 - 19.00

Schansoord 58a
5469 SH Erp
tel: 0413-211193
email: info@fysio-erp.nl

Huisreglement

 

Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen wil ik u graag vooraf enige informatie geven.

 

 1. Bij elke afspraak graag uw afspraakkaartje meenemen.
 2. Graag op tijd aanwezig zijn voor de gemaakte afspraak.
 3. Bij de eerste afspraak dient u zich te legitimeren. Ten behoeve van de zorgverzekeraar zal het nummer van het legitimatiebewijs op uw patiëntenkaart genoteerd worden.
 4. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeringen. Hierdoor kan  rechtstreeks gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.
 5. Indien u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent, zullen de behandelingen die niet door de zorgverzekeraar vergoed worden, bij u in rekening gebracht worden. De daarvoor gehanteerde tarieven worden aangegeven in de wachtkamer.
 6. Gelieve geen waardevolle spullen in de hal of wachtkamer achter te laten. Fysio Erp is niet aansprakelijk voor schade aan en/ of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/ bezittingen van bezoekers.
 7. In de gehele praktijk is roken niet toegestaan.
 8. Bij aanvang van de behandelreeks krijgt u van mij een eigen handdoek, die in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte - die voorzien is van uw naam - opgeborgen zal worden en die ik bij aanvang van iedere behandeling voor u zal halen en na afloop van de behandeling weer voor u zal opbergen.
 9. Ik ben geregistreerd in het Bigregister en in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie.
 10. Gebruik van mobiele telefoons is ongewenst i.v.m. verstoring van de behandeling.
 11. Er wordt tussentijds en aan het eind van de behandeling gerapporteerd naar de verwijzer / huisarts. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit bij mij kenbaar maken.
 12. Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop met u omgegaan wordt / is, dan is het goed om dit kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Informatie hierover vindt u in de wachtkamer.
 13. Fysio Erp houdt zich aan de privacyregeling zoals vastgelegd in de modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt, welke is overeengekomen tussen de Nederlandse patiënten-/consumentenfederatie en het KNGF.
 14. De praktijk hanteert de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 15. U heeft recht op inzage in uw dossier en het ontvangen van een afschrift van gegevens daarover,
 16. Indien u opmerkingen, ideeën, etc, heeft ter verbetering van de dienstverlening dan stel ik het zeer op prijs als u dit aan mij kenbaar maakt. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan mij doorgeven.
 17. Ik stel het op prijs als u relevante informatie met betrekking tot uw behandeling aan mij doorgeeft. Dit kan zowel de verwachting mbt uw behandeling zijn als veranderingen in uw klachtenbeeld
 18. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
Denk voor het sporten aan een goede warming-up en vergeet na afloop de cooling-down niet
Tip van
Harry
aangesloten bij De Fysiotherapeut